01.04.2013 YÜRÜRLÜK BAŞLANGIÇLI SÖZLEŞMELERİN ÜÇÜNCÜ ALTI AY ZAMMI

      Bilindiği üzere 01.04.2013-31.03.2015 yürürlük süreli kamu kesimi toplu iş sözleşmelerinin “Ücret Zammı” maddelerinin birinci yıl ikinci altı ay zammını düzenleyen fıkralarında; “Ancak, T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Mart 2014 İndeks sayısının, Eylül 2013 İndeks sayısına göre değişim oranının % 4’ü (yüzde dört) aşması halinde, aşan kısmın tamamı ikinci yıl birinci altı ay ücret zammı oranına ilave edilecektir.” hükmü yer almaktadır. Bu düzenlemede belirtilen indeks değişim oranı
% 5,93 olarak gerçekleşmiştir.
      Buna göre; işçilerin 31.03.2014 tarihi itibariyle almakta oldukları çıplak ücretlerine; 01.04.2014 tarihinden geçerli olmak üzere, toplu iş sözleşmesinin “Ücret Zammı” maddesini düzenleyen fıkrasında yazılı % 3 oranındaki ücret zammı, birinci yıl ikinci altı ay zammını düzenleyen fıkrasında yazılı % 4 ’ü aşan kısmın tamamı olan % 1,93 ün ilavesiyle toplam % 4,93 olarak uygulanacaktır.
       Ayrıca, toplu iş sözleşmesinde ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle artırılacağı madde metinlerinde açıkça yazılı olan diğer ödemeler de aynı şekilde ve toplam
% 4,93 oranında artırılacaktır.

sayac