2015 YILI KAMU TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ ÇERÇEVE ANLAŞMA PROTOKOLU İMZALANDI

2015 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü, 30.05.2015 Tarihinde Başbakan Ahmet DAVUTOĞLU, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK ile TÜRK-İŞ ve Kamu İşverenleri Sendikaları Yetkilileri Tarafından İmzalandı.

ALT İŞVERENLERCE YAPILACAK YETKİLENDİRMEYE İLİŞKİN ESAS VE USULLER

      TÜHİS İLE KAMU-İŞ TARAFINDAN MÜŞTEREKEN HAZIRLANAN VE 04/05/2015 TARİH VE 58759530-155.99-4197 SAYILI YAZISI İLE T.C. MALİYE BAKANLIĞI (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü) ‘ NCA UYGUN GÖRÜLEN “ALT İŞVERENLERCE YAPILACAK YETKİLENDİRMEYE İLİŞKİN ESAS VE USULLER” EKTEDİR.
      KAMU İŞVEREN SENDİKALARINDAN TÜHİS VEYA KAMU-İŞ’İ YETKİLENDİRMEK İSTEYEN ALT İŞVERENLERİN BU ESAS VE USULLERE UYGUN OLARAK YETKİLENDİRMEYİ YAPMASI VE GEREKLİ DİĞER BİLDİRİM VE İŞLEMLERİ SÜRESİNDE YERİNE GETİRMESİ GEREKMEKTEDİR.
       AKSİ HALDE YÖNETMELİK HÜKMÜ GEREĞİNCE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GÖRÜŞMELERİ KAMU İŞVEREN SENDİKASI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEMEZ VE SONUÇLANDIRILAMAZ.