01.04.2013 YÜRÜRLÜK BAŞLANGIÇLI SÖZLEŞMELERİN SON GÜN ZAMMI

      Bilindiği üzere 01.04.2013-31.03.2015 yürürlük süreli kamu kesimi toplu iş sözleşmelerinin “Ücret Zammı” maddelerinin İkinci yıl ikinci altı ay zammını düzenleyen bendin ikinci fıkrasında; “Ancak, T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Eylül 2014 İndeks sayısının, Mart 2015 İndeks sayısına göre değişim oranının % 3’ü (yüzde üç) aşması halinde, aşan kısmın tamamı 01.04.2015 tarihindeki ücretlerine zam olarak ilave edilecektir.” hükmü yer almaktadır. Bu düzenlemede belirtilen indeks değişim oranı %4,71 olarak gerçekleşmiştir.
      Buna göre; işçilerin 31.03.2015 tarihi itibariyle almakta oldukları çıplak ücretlerine; 01.04.2015 tarihinden geçerli olmak üzere, %1,71 oranında zam yapılması gerekmektedir.
       Ayrıca, toplu iş sözleşmesinde ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle artırılacağı madde metinlerinde açıkça yazılı olan diğer ödemeler de aynı şekilde ve % 1,71 oranında artırılacaktır.