01.03.2013 YÜRÜRLÜK BAŞLANGIÇLI SÖZLEŞMELERİN DÖRDÜNCÜ ALTI AY ZAMMI

      Bilindiği üzere 01.03.2013-28.02.2015 yürürlük süreli kamu kesimi toplu iş sözleşmelerinin “Ücret Zammı” maddelerinin İkinci yıl birinci altı ay zammını düzenleyen fıkralarında; “Ancak, T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Ağustos 2014 İndeks sayısının, Şubat 2014 İndeks sayısına göre değişim oranının % 3’ü (yüzde üç) aşması halinde, aşan kısmın tamamı ikinci yıl ikinci altı ay ücret zammı oranına ilave edilecektir.” hükmü yer almaktadır. Bu düzenlemede belirtilen indeks değişim oranı % 3,78 olarak gerçekleşmiştir.
      Buna göre; işçilerin 31.08.2014 tarihi itibariyle almakta oldukları çıplak ücretlerine; 01.09.2014 tarihinden geçerli olmak üzere, toplu iş sözleşmesinin “Ücret Zammı” maddesini düzenleyen fıkrasında yazılı % 3 oranındaki ücret zammı, ikinci yıl birinci altı ay zammını düzenleyen fıkrasında yazılı % 3 ’ü aşan kısmın tamamı olan % 0,78 in ilavesiyle toplam % 3,78 olarak uygulanacaktır.
       Ayrıca, toplu iş sözleşmesinde ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle artırılacağı madde metinlerinde açıkça yazılı olan diğer ödemeler de aynı şekilde ve toplam
% 3,78 oranında artırılacaktır.

sayac