DENETLEME KURULU ÜYELERİ


1974 yılında Solhan/Bingöl'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bingöl'de tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 1999 yılında mezun oldu. 12.12.2000 tarihinde Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEDAŞ) Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı ve Ocak 2006 dönemine kadar bu kurumda sırasıyla Müfettiş Yardımcısı ve Müfettiş olarak çalıştı. Ocak-Aralık 2006 dönem aralığında Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettiş, Aralık/2006 - Aralık/2010 arasında da Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettiş olarak görev yaptı. Aralık/2010- Nisan/2015 arasındaki döneminde aynı yerde Başmüfettiş olarak çalıştı.Nisan 2015 tarihine görevlendirildiği TEİAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığına 07.07.2015 tarihinde asaleten atandı.09.05.2016 tarihinde TEİAŞ Genel Müdür Yardımcılığına vekaleten atanan ve halen bu görevi devam etmekte olan Sendikamızın Denetleme Kurulu Başkanı ÇALIŞAN, evli ve 3 çocuk babasıdır.


1981 yılında Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde doğdu. Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olduktan sonra Maliye Bakanlığında Gelir Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. 2009 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı, 2015 yılında ise MEB İç Denetçisi görevlerinde bulundu. 2016 yılı Ocak ayından itibaren MEB Müsteşar Özel Kalem Müdürü olarak görev yapmaktadır. Sendikamız Denetleme Kurulu Raportörü olan ÖZKAN, evli ve bir çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.


1958 yılında Rize'de doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1976-1977 yıllarında vekil öğretmen, 1977-1979 yıllarında sigortalı işçi, 1980-1981 yıllarında askerlik hizmetlerinde bulundu. 12/02/1982 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesinde Memur, 1983 yılında Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Kalecik Çay Fabrikasında naklen Memur, 1988 yılından bugüne değin Personel Dairesi Başkanlığında sırasıyla Memur, Şef, (Şube) Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Başuzman ve en son Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. Halen Personel Dairesi Başkanı olarak görev yapmaktadır. Sendikamızın Denetleme Kurulu Üyesi olan İPEK, evli ve iki çocuk babasıdır.