DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ


1979 yılında Çorum’un Sungurlu ilçesinde doğdu. İlk ve Ortaokulu Sungurlu’da, Liseyi Amasya Gökhöyük Ziraat Meslek Lisesi’nde tamamladı. 2001 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bahçe Bitkileri-Seracılık Bölümünden, 2008 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 2013 yılında Ahmet Yesevi Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon bölümünde Yüksek Lisansını tamamladı. 1998-2013 yılları arasında Tarım ve Köyişleri Bakanlığında teknik eleman ve idareci olarak görev yaptı. 2013 yılı Mayıs ayı itibariyle Mesleki Yeterlilik Kurumuna İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı olarak atanan KARAMAN, Ocak 2016’dan itibaren Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.Yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda mesleki, teknik ve idari kurslara katılan Sendikamızın Disiplin Kurulu Başkanı KARAMAN, evli ve üç çocuk babasıdır.


12.06.1968 tarihinde Çorum’un Osmancık İlçesinde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini burada tamamladı. Turizm Otelcilik Meslek Yüksek Okulundan mezun olduktan sonra memuriyeti esnasında Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. 1991 yılında Türkiye Gübre Sanayi A.Ş Genel Müdürlüğünde memuriyet hayatıma başladı. 1992 yılında Samsun Gübre Sanayi A.Ş Genel Müdürlüğüne tayin oldu. 14 yıl burada görev yaptıktan sonra Türkiye Gübre Sanayi A.Ş Genel Müdürlüğü, Seka ve Sümer Holding'in birleştirilmesi neticesinde, Başuzman olarak Sümer Holding bünyesinde memuriyet hayatına devam etmekte olup,evli ve 2 çocuk babasıdır.


1972 yılında Adana’da doğmuş olmakla birlikte Nevşehir ili, Gülşehir ilçesi nüfusuna kayıtlıdır. İlk, orta ve lise tahsilini İstanbul’da tamamladı. 1990 yılında Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümünden, 2000 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Finansman bölümünden mezun oldu. 2006 yılında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde (TODAİE) Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yapmış olup, ulusal bir kongrede sunulmuş ve yayınlanmış bir bildirisi ile birisi ulusal, birisi de uluslar arası dergide yayınlanmış iki makalesi bulunmaktadır. TODAİE ve Çin Halk Cumhuriyeti Personel Bakanlığı işbirliği ile Çin’de düzenlenen İnsan Kaynakları Yönetimi ve Elektronik Devlet konulu seminer ile yurtiçinde farklı kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen kişisel gelişim, insan kaynakları yönetimi ve bilgi sistemleri konularında muhtelif eğitimlere katıldı. Ayrıca İller Bankası personeline yönelik olarak farklı tarihlerde düzenlenen seminerlerde etik, kamu sendikacılığı ve personel mevzuatına ilişkin eğitimler verdi. Özel sektörde muhtelif şirketlerde görev yaptıktan sonra 1995 yılında Sümerbank A.Ş.’de (bankacılık sektöründe) kamu hizmetine başladı. Bankanın özelleştirilmesi nedeniyle 1996 yılında İller Bankası Genel Müdürlüğüne atanarak Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığında görev yapmaya başladı. 2003 yılında anılan Başkanlıkta Atama Şube Müdür Vekili olarak görevlendirildi. Bankada yürütülen yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına Sendikal İşler, Emeklilik ve Evrak Müdürü olarak atanmış ve halen bu görevine devam etmekte olup, İlbank Gençlik ve Spor Kulübünde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Sendikamız Disiplin Kurulu üyesi olan TEKNECİ, orta düzeyde İngilizce bilmekte olup, evli ve iki çocuk babasıdır.