01.07.2017-31.12.2017 tarihleri arasında geçerli olacak Kıdem Tazminatı tavanı 4.732,48 TL'ye yükselmiştir...(04.07.2017)

Haziran Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı. Aylık TÜFE %-0,27- Yıllık TÜFE rakamı %10,90 oldu...(03.07.2017)

01.04.2015 Yürürlük Başlangıçlı Toplu İş Sözleşmelerinin Son Gün Zammı % 5,14 Olarak Uygulanacaktır....

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Yayınlandı...(08.02.2017)

6772 Sayılı Kanunun 1.maddesine Göre Ödenecek Olan İlave Tediye Ödeme Tarihleri Belli Oldu...(19.01.2017)

01.01.2017-30.06.2017 tarihleri arasında geçerli olacak Kıdem Tazminatı tavanı 4.426,16 TL'ye yükselmiştir...(03.01.2017)

KAMU-İŞ'in 2015 Hesap Dönemi Yeminli Mali Müşavirce Gerçekleştirilen DIŞ DENETİM RAPORU,İlan Olunur...(08.11.2016)

KAMU-İŞ'in 01.01.16-30.09.16 Hesap Dönemi Yeminli Mali Müşavirce Gerçekleştirilen DIŞ DENETİM RAPORU,İlan Olunur...(08.11.2016)

KAMU-İŞ'in 26 Ekim 2013-31.10.2016 Dönemi DENETLEME KURULU Tarafından gerçekleştirilen Denetime İlişkin RAPOR,İlan Olunur...(08.11.2016)

"PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN FİYAT FARKININ ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK" Yayımlandı..(13.10.2016)

01.04.2015 YÜRÜRLÜK BAŞLANGIÇLI TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNİN DÖRDÜNCÜ 6 AY ZAMMI % 3 OLARAK UYGULANACAKTIR.

Sendikamızın Sürekli Yayınlarından Olan İş Hukuku ve İktisat Dergisinin Son Sayısı (Yıl:2016 Cilt :14 Sayı :2) Çalışma Hayatının Hizmetine Sunulmuştur...(11.02.2016)

2016 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücret Rakamları...(31.12.2015)

2016 Yılında Geçerli Olacak Sigorta Primine Esas Kazanç Sınırları...(31.12.2015)

2016 Yılında Geçerli Olacak Gelir Vergisi Tarifeleri...(31.12.2015)

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Maliye Bakanlığı Yönetmeliği...(08.05.2015)

Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesine Dair Çalışma Bakanlığı Yönetmeliği ...(08.02.2015)

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Uygun Görüş Alınması,Görevlilerin Sorumlulukları ile Yatırımlar Hakkında Yönetmelik Yayımlandı...(06.02.2015)

..Önceki Duyurular..