Ekim Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı. Aylık TÜFE % 2,00- Yıllık TÜFE Rakamı % 8,55 oldu...(04.11.2019)

30.Olağan Genel Kurul "Yetki Belgesi" Formu ...(17.10.2019)

2019 YILI Kamu Çerçeve Anlaşma Protokolü,Hükümet ile HAK-İŞ Konfederasyonu Arasında İmzalandı.... (23.08.2019)

2019 YILI Kamu Çerçeve Anlaşma Protokolü,Hükümet ile TÜRK-İŞ Konfederasyonu Arasında İmzalandı.... (13.08.2019)

6772 Sayılı Kanunun 3.maddesine Göre Ödenecek Olan İlave Tediye Ödeme Tarihleri Belli Oldu...(02.08.2019)

01.07.2019-31.12.2019 tarihleri arasında geçerli olacak Kıdem Tazminatı tavanı 6.379,86 TL'ye yükselmiştir...(04.07.2019)

"TASLAK MESLEK STANDARTLARI" Belirleme Çalışmaları Devam Etmektedir...(26.06.2019)


Sendikamızın Sürekli Yayınlarından Olan Kamu-iş İş Hukuku ve İktisat Dergisinin YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI Güncellendi....(22.05.2019)

Sendikamızın Sürekli Yayınlarından Olan İş Hukuku ve İktisat Dergisinin Son Sayısı (Yıl:2019 Cilt :14 Sayı :3) Çalışma Hayatının Hizmetine Sunulmuştur...(28.03.2019)

6772 Sayılı Kanunun 1.maddesine Göre Ödenecek Olan İlave Tediye Ödeme Tarihleri Belli Oldu...(30.01.2019)

KAMU-İŞ DIŞ DENETİM RAPORU .... 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile ilgili Yönetmelik hükümlerine istinaden Sendikamızın “Dış Denetimi” yapılmış olup, Yeminli Mali Müşavir raporlarının özetine ekte yer verilmiştir. Dosyasında muhafaza edilen ayrıntılı raporlar ve ekleri Olağan Genel Kurulumuz öncesinde tüm üyelerimize ayrıca gönderilecektir. İlgili mevzuat gereğince ilan olunur.KAMU-İŞ....(29.01.2019)

01.01.2019-30.06.2019 tarihleri arasında geçerli olacak Kıdem Tazminatı tavanı 6.017,60 TL'ye yükselmiştir...(09.01.2019)

01.01.2017 Yürürlük başlangıçlı Toplu İş Sözleşmelerinin Son gün Zammı % 6,69 olarak uygulanacaktır....(03.01.2019)

01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında geçerli olacak Asgari Ücret 2.558,40 TL'ye yükselmiştir...(27.12.2018)

KAMU-İŞ DIŞ DENETİM RAPORU .... 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile ilgili Yönetmelik hükümlerine istinaden Sendikamızın “Dış Denetimi” yapılmış olup, Yeminli Mali Müşavir raporlarının özetine ekte yer verilmiştir. Dosyasında muhafaza edilen ayrıntılı raporlar ve ekleri Olağan Genel Kurulumuz öncesinde tüm üyelerimize ayrıca gönderilecektir. İlgili mevzuat gereğince ilan olunur.KAMU-İŞ....(22.10.2018)

“Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2018 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programında değişiklik yapılması hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazetede Yayınlandı...(02.07.2018)

“Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” Yayınlandı...(30.03.2018)

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Yayınlandı...(08.02.2017)

"PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN FİYAT FARKININ ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK" Yayımlandı..(13.10.2016)

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Maliye Bakanlığı Yönetmeliği...(08.05.2015)

Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesine Dair Çalışma Bakanlığı Yönetmeliği ...(08.02.2015)

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Uygun Görüş Alınması,Görevlilerin Sorumlulukları ile Yatırımlar Hakkında Yönetmelik Yayımlandı...(06.02.2015)

..Önceki Duyurular..