01.01.2018-30.06.2018 tarihleri arasında geçerli olacak Kıdem Tazminatı tavanı 5.001,76 TL'ye yükselmiştir...(04.01.2018)

Aralık Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı. Aylık TÜFE % 0,69- Yıllık TÜFE rakamı %11,92 oldu...(03.01.2018)

01.01.2017 Yürürlük başlangıçlı Toplu İş Sözleşmelerinin Üçüncü Altı Ay Zammı % 4,19 olarak uygulanacaktır....(03.01.2018)

01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında geçerli olacak Asgari Ücret 2.029,50 TL'ye yükselmiştir...(02.01.2018)

"TASLAK MESLEK STANDARTLARI" Belirleme Çalışmaları Devam Etmektedir...(26.12.2017)

 • "TASLAK MESLEK STANDARTLARI GÖRÜŞE SUNULDU"


 • "Aspiratör Operatörü Seviye 4"

 • “Merkezi İzleme Operatörü Seviye 4”

 • "GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME FORMU"

 • 6772 Sayılı Kanunun 3.maddesine Göre Ödenecek Olan İlave Tediye Ödeme Tarihleri Belli Oldu...(24.08.2017)

  2017 YILI Kamu Çerçeve Anlaşma Protokolü,Hükümet ile TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ Konfederasyonları Arasında İmzalandı.... (03.07.2017)

  Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Yayınlandı...(08.02.2017)

  6772 Sayılı Kanunun 1.maddesine Göre Ödenecek Olan İlave Tediye Ödeme Tarihleri Belli Oldu...(19.01.2017)

  01.01.2017-30.06.2017 tarihleri arasında geçerli olacak Kıdem Tazminatı tavanı 4.426,16 TL'ye yükselmiştir...(03.01.2017)

  "PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN FİYAT FARKININ ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK" Yayımlandı..(13.10.2016)

  Sendikamızın Sürekli Yayınlarından Olan İş Hukuku ve İktisat Dergisinin Son Sayısı (Yıl:2016 Cilt :14 Sayı :2) Çalışma Hayatının Hizmetine Sunulmuştur...(11.02.2016)

  Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Maliye Bakanlığı Yönetmeliği...(08.05.2015)

  Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesine Dair Çalışma Bakanlığı Yönetmeliği ...(08.02.2015)

  Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Uygun Görüş Alınması,Görevlilerin Sorumlulukları ile Yatırımlar Hakkında Yönetmelik Yayımlandı...(06.02.2015)

  ..Önceki Duyurular..